Zarządzanie zasobami ludzkimi

W naszej ofercie posiadamy szereg rozwiązań wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rejestracja czasu pracy

Oferujemy aplikacje do rejestracji czasu pracy na projektach.

Rekrutacja online

Oferujemy utworzenie firmowego portalu pozwalającego na publikowanie ogłoszeń i składanie osobom zainteresowanym podań i CV.

Raportowanie operacyjne HR

Raporty operacyjne HR - miesięczne, roczne karty czasu pracy pracownika.

Raportowanie SKD i RCP

Oferujemy raportowanie z Systemów Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy:

  • Raporty ilości osób przebywających w poszczególnych strefach
  • Raporty czasu pobytu w zakładzie/biurze/poszczególnych strefach
  • Kalendarz ilości pracowników (mocy produkcyjnych) w poszczególnych strefach

Raportowanie i analizy zasobów ludzkich

Analizy struktury zatrudnienia, wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia, czasu i wydajności pracy.

Więcej