Zarządzanie produkcją

Posiadamy szereg specjalistycznych produktów do zarządzania produkcją średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Przygotowanie produkcji

Kalkulacja handlowa

Narzędzie wyceny ofert projektów.

Więcej

Automatyczna wycena prac

Automatyczne szacowanie pracochłonności standardowych zadań produkcyjnych.

Więcej

Opis technologiczny

Aplikacja wspierająca opracowywanie specyfikacji technologicznej projektów – zadań produkcyjnych oraz specyfikacji materiałowej.

Więcej

Produkcja

Zasoby produkcyjne

Ewidencja zasobów produkcyjnych oraz oraz ich kalendarza dostępności.

Więcej

Zarządzanie zadaniami produkcyjnymi

Aplikacja wspierające delegowanie zadań produkcyjnych na wydziały.

Więcej

Rejestracja czasu pracy

Projektowo zorientowana rejestracja czasu pracy.

Więcej

Zaopatrzenie

Zakupy materiałowe

Automatyzujemy i optymalizujemy procesy zakupowe w obszarze produkcji.

Więcej

Zaopatrzenie w usługi

Wsparcie procesu zakupu usług kooperacyjnych od zapotrzebowania po odbiór i rozliczenie.

Więcej

Portal podwykonawców

Portal dla kontrahentów wspierający proces wyboru podwykonawcy. Daje powykonawcom możliwość wglądu w dostępne zapytania, składania ofert a także możliwość zarządzania przepustkami oraz raportowaniem czasu przebywania pracowników na terenie firmy.

Więcej

Inne zagadnienia

Budżetowanie projektów

Narzędzie budżetowania i kontroli budżetów projektów w ujęciu finansowym i rzeczowym.

Więcej

Planowanie mocy produkcyjnych

Ofertujemy narzędzia planowania mocy produkcyjnych na podstawie informacji z zamówień i projektów, ofert

Raportowanie operacyjne projektów

Raportowanie operacyjne dotyczące specyfikacji projektów: zadań i materiałów, statusu zaopatrzenia i kosztów pracochłonności, materiałów i kooperacji.

Więcej

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie procesem obsługi reklamacji.

Więcej

Raportowanie operacyjne produkcji i logistyki

Raportowanie operacyjne dotyczące specyfikacji zadań produkcyjnych, materiałów, zaopatrzenia i kooperacji w ujęciu projektowym, wydziałowym i magazynów.

Więcej

Controlling i analizy

Analizy procesów i wydziałów produkcyjnych, zaopatrzenia, kooperacji i magazynowania - kosztów, wydajności, wykorzystania i jakości.

Więcej