Zarządzanie finansami i księgowością

W naszej ofercie posiadamy szereg rozwiązań pozwalających na zarządzanie finansami firmy.

Raportowanie i analizy

Posiadamy zestaw rozwiązań wspierający analizę i raportowanie sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Więcej

Cash flow

Narzędzie do analiz i przygotowywania zestawień przepływów pieniężnych.

Więcej

Baza danych transakcji Forward

Baza danych transakcji Forward, pozwalająca na ewidencję zawartych kontraktów oraz tych które należy jeszcze zawrzeć, harmonogram płatności, okresowe wyceny i raportowanie.

Corporate banking

Oferujemy integrację systemów księgowych z systemami bankowymi. Dzięki integracji możesz szybko importować dane o transakcjach i saldach na rachunkach firmowych.

Bilans skonsolidiowany

Wsparcie procesu przygotowania bilansu skonsolidowanego grupy kapitałowej oraz wszelkich skonsolidowanych sprawozdań.

Więcej

Dzienna informacja ekonomiczna

Aplikacja służąca do szyfrowanego okresowego (np. codziennego) sprawozdania określonych wskaźników ekonomicznych przez wybrane spółki/podmioty do siedziby grupy kapitałowej.

Więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 Ministerstwo Finansów wprowadzi obowiązek przekazywania organom podatkowym tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego - zestawu danych umożliwiającego sprawniejsze prowadzenie czynności kontrolnych.

Więcej