Zarządzanie danymi

Ekstrakcja danych

Aplikacje biznesowe są nastawione na wprowadzanie i pobieranie danych w z góry określony sposób. Dodatkowo w organizacjach często występuje wiele niezależnych i różnych aplikacji i baz danych, co czyni wyciąganie danych jeszcze większym wyzwaniem. Pomagamy firmom wyciągać dane i informacje z baz danych.

Czyszczenie danych

Dane w systemach informatycznych często są niekompletne, niepoprawne, zduplikowane. Analizujemy dane pod kątem poprawności i kompletności, wraz z klientem opracowujemy algorytmy ich czyszczenia i uzupełniania oraz wykonujemy procesy czyszczenia w bazach danych.

Migracja danych

Gdy wdrażany jest nowy system pojawia się potrzeba zasilenia go istniejącymi danymi. Oferujemy migrację danych z istniejących aplikacji, baz danych, arkuszy czy innych źródeł.

Integracja danych

Aby działać wydajnie organizacje potrzebują sprawnego i szybkiego obiegu poprawnych i aktualnych danych. Pomagamy integrować firmowe bazy danych.