Wojtek

Programista aplikacji webowych


Zajmuje się projektowaniem i implemenetacją aplikacji webowych.

Specjalizacje: Technologie webowe

Zainteresowania

Zawodowo: Full Stack Developer, UI/UX Designer

Prywatnie: Tenis ziemny, planszówki, rower

Student kierunku Informatyka na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej