Wojtek

Programista aplikacji webowych


Zajmuje się projektowaniem i implemenetacją aplikacji webowych.

Specjalizacje: Technologie webowe

Zainteresowania

Zawodowo: Aplikacje biznesowe, Responsive Web Design

Prywatnie: Jazda rowerem, rysowanie

Student kierunku Informatyka na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej