Rozwój aplikacji i systemów

W ramach rozwoju systemów informatycznych oferujemy:

  • Rozwój i kastomizacja oprogramowania
  • Lokalizacja oprogramowania

Posiadamy kompetencje w rozszerzaniu funkcjonalności pakietów:

  • Oracle e-Business Suite
  • TETA 2000