Raportowanie Oracle e-Business Suite

Posiadamy w naszej ofercie predefiniowaną hurtownię danych z mechanizmami ekstrakcji danych z aplikacji Oracle e-Business Suite. Na bazie hurtowni danych oparte są predefiniowane raporty oraz narzędzia raportowania umożliwiające użytkownikom biznesowym samodzielne wykonywanie analiz i raportów.

Hurtownia danych obejmuje obszary:

  • Finanse (księga główna, księga należności, księga zobowiązań, środki trwałe)
  • Gospodarka magazynowa
  • Zaopatrzenie