Raportowanie operacyjne projektów

Oferujemy rozwiązania raportowe dostarczające szczegółową zbiorczą informację o projektach.

Zakres

 • Podstawowe informacje o projekcie - kierownik, uczestnicy, terminy
 • Specyfikacja zadań i materiałów
 • Planowana i rzeczywista pracochłonność
 • Status zapotrzebowań, ścieżka zamówień, przyjęć i wydań
 • Koszty i przychody projektu, wynik finansowy
 • Umowy z podwykonawcami, kooperantami

Raporty są udostępniane w firmie online przez WWW w formie plików Excel do pobrania.

Cechy

 • Udostępnianie raportów online w formie Excela
 • Kontrola uprawnień, automatyczne nadawanie uprawnień wg ról w projekcie, departamentach itp.

Korzyści

 • Zbiorcza informacja o realizacji projektu w jednym łatwodostępnym miejscu
 • Jedno miejsce z kluczowymi danymi projektu - pracochłonności, materiałach, statusie zaopatrzenia, umowach
 • Łatwa dystrybucja informacji w firmie do masowego odbiorcy