Raportowanie operacyjne produkcji i logistyki

Oferujemy rozwiązania raportujące dla masowego odbiorcy danych obszaru produkcji i logistyki.

Raporty są udostępniane w firmie online przez WWW w formie plików Excel do pobrania.

Raporty zleceniowe

Szczegółowa zbiorcza informacja o projektach:

 • Specyfikacja zadań i materiałów
 • Planowana i rzeczywista pracochłonność
 • Status zapotrzebowań, ścieżka zamówień, przyjęć i wydań materiałów
 • Koszty i przychody projektu, wynik finansowy
 • Umowy z podwykonawcami, kooperantami

Raporty wydziałowe

Zbiorcze informacje o bieżącej pracochłonności i materiałach na wydziale:

 • Specyfikacja zadań projektów i materiałów
 • Status zapotrzebowań, ścieżka zamówień, przyjęć i wydań materiałów
 • Pracochłonność wydziału na zleceniach
 • Umowy z podwykonawcami, kooperantami

Raporty magazynów

Szczegółowa informacja o stanach w poszczegółnych magazynach:

 • Stany w magazynach
 • Stany wolne
 • Rezerwacje materiałów na zlecenia

Raporty zaoparzenia

Szczegółowa zbiorcza informacja o projektach:

 • Status realizacji zapotrzebowań branżystów, zamówień, dostaw

Cechy

 • Udostępnainie raportów online w formie Excela
 • Kontrola uprawnień, automatyczne nadawanie uprawnień wg ról w projekcie, departamentach itp.

Korzyści

 • Zbiorcza informacja szczegółach projeku w jednym łatwo dostępnym miejscu
 • Jedno miejsce z kluczowymi danymi projektu - pracochłonności, materiałach, statusie zaopatrzenia, umowach
 • Łatwa dystrybucja informacji w firmie do masowego odbiorcy

 

Zobacz także