Raportowanie i analizy

Specjalizujemy się budowaniu dedykowanych systemów raportowo-analitycznych wspierających procesy operacyjne oraz podejmowanie decyzji.

Raportowanie

Oferujemy budowę raportów i systemów raportowych na bazie hurtowni danych, aplikacji transakcyjnych i innych bazach danych.

Masowa dystrybucja raportów

Posiadamy rozwiązania do masowego generowania i dystrybucji raportów dla masowego odbiorcy.

Analizy i zapytania ad hoc

Budujemy systemy analityczne pozwalające użytkownikom biznesowym na wykonywanie doraźnych zapytań i wielowymiarowych analiz oraz ich wizualizacji w czasie rzeczywistym w intuicyjny sposób bez konieczności znajomości struktur bazy danych czy technologii baz danych.

Złożoność struktur danych są ukrywane przed użytkownikiem przez warstwy semantyczne (lub kostki OLAP) operujące pojęciami biznesowymi.

Zapytania mogą być wykonywane na hurtowni danych, systemach transakcyjnych, innych bazach danych bądź plikach tekstowych lub arkuszach Excel.

Platformy

Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów raportowych i analitycznych na poniższych platformach:

 • SAP BusinessObjects/Crystal Reports
 • Microsoft Business Intelligence (Analysis Services, Reporting Services)
 • Oracle Business Intelligence

Nasza oferta

Oferujemy komplekoswe usługi wdrożenia i utrzymania rozwiązań klasy Business Intelligence, w szczególności:

 • Analizę wymagań i potrzeb raportowych i analitycznych
 • Doradztwo przy wyborze narzędzi
 • Projekt i budowę hurtowni danych oraz dziedzinowych data martów
 • Analizę i ekstrakcję danych z systemów źródłowych
 • Projekt i budowę mechanizmów zasilania hurtowani danych / data martów (ETL)
 • Projekt i budowę warstw semantycznych dla zapytań i analiz ad-hoc
 • Projekt i budowę raportów
 • Projekt i budowę wskaźników wydajności (KPI) oraz kokpitów menedżerskich
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi i środowiska
 • Szkolenie i wsparcie użytkowników
 • Utrzymanie systemu

Nasze rozwiązania

Raportowanie z aplikacji

Rozwiązania biznesowe