Raportowanie i analizy sprzedażowe

Oferujemy rozwiązania umożliwające analizy sprzedaży, klientów i produktów.

Wielkości sprzedaży

 • Wielkość portfela zamówień wg produktów, segmentów rynku, biur, handlowców

Produkty i usług

 • Najlepsze produkty i usługi wg przychodów, rentowności, dynamiki

Klienci, segmenty, rynki

 • Najlepsi klienci, segmenty, rejony wg przychodów, rentowności, dynamiki
 • Nowi klienci – ilość, wielkość i udział w sprzedaży, dynamika
 • Odchodzący klienci – ilość, wielkość i udział w sprzedaży, dynamika

Skuteczność sprzedaży

 • Współczynnik wygranych ofert (ilościowo, wartościowo) wg biura handlowego, rynku, segmentu
 • Wydajność sprzedaży jako wielkości sprzedaży do kosztów sprzedaży (płace, koszty delegacji, marketingu)

Proces sprzedaży

 • Średni czas zdobywania kontraktu wg produktów, segmentów rynku, biur, handlowców
 • Średni czas poszczególnych etapów procesu sprzedaży

Korzyści

 • Możliwość polepszenia wyników przez skupienie się na odpowiednich produktach, rynkach i klientach
 • Możliwość skuteczniejszego zarządzania handlowcami przez wgląd w ich skuteczność
 • Możliwość usprawnienia procesu sprzedaży przez lepsze jego zrozumienie
 • Oszczędność czasu pracy analityków i przygotowywania sprawozdań