Raportowanie i analizy finansowe

Oferujemy rozwiązania umożliwające analizy i controlling organizacji na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Sytuacja finansowa

 • Struktura zobowiązań i należności wg wieku
 • Zapotrzebowanie na środki pieniężne w nadchodzącym okresie
 • Planowane przychody w nadchodzących miesiącach wg faktur i kontraktów

Rozliczenia

 • Historia wielkości zobowiązań wg wieku, rodzaju, kontrahentów – Jak zmieniała się struktura i terminowość zobowiązań?
 • Ogólny wskaźnik terminowości płatności zobowiązań
 • Ogólny wskaźnik terminowości płatności kontrahentów

Korzyści

 • Szybki wgląd w sytuację finansową firmy
 • Możliwość lepszej optymalizacji kosztów przez lepsze ich zrozumienie
 • Możliwość bieżącego śledzenia wydajności organizacji
 • Podejmowanie lepszych decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do informacji ekonomicznych
 • Oszczędność czasu pracy analityków