Przemysł stoczniowy

Nasze rozwiązania i usługi IT dla przemysłu stoczniowego.

Przygotowanie produkcji

Kalkulacja ofertowa

Narzędzie wyceny ofert projektów.

Więcej

Opis technologiczny

Aplikacja wspierająca opracowywanie specyfikacji technologicznej projektów – zadań produkcyjnych oraz specyfikacji materiałowej.

Więcej

Automatyczna wycena prac

Automatyczne szacowanie pracochłonności standardowych zadań produkcyjnych.

Więcej

Produkcja

Zasoby produkcyjne

Ewidencja zasobów produkcyjnych oraz oraz ich kalendarza dostępności.

Więcej

Zarządzanie zadaniami produkcyjnymi

Aplikacja wspierające delegowanie zadań produkcyjnych na wydziały.

Więcej

Rejestracja czasu pracy

Projektowo zorientowana rejestracja czasu pracy.

Więcej

Zaopatrzenie

Zakupy materiałowe

Automatyzujemy i optymalizujemy procesy zakupowe w obszarze produkcji.

Więcej

Zaopatrzenie w usługi

Wsparcie procesu zakupu usług kooperacyjnych od zapotrzebowania po odbiór i rozliczenie.

Więcej

Portal podwykonawców

Portal dla podwykonawców służący do publikacji prac oddawanych w podwykonawstwo, składanie ofert i wybór dostawcy.

Więcej

Inne zagadnienia

Budżetowanie projektów

Narzędzie budżetowania i kontroli budżetów projektów w ujęciu finansowym i rzeczowym.

Więcej

Planowanie mocy produkcyjnych

Ofertujemy narzędzia planowania mocy produkcyjnych na podstawie informacji z zamówień i projektów, ofert

Raportowanie operacyjne projektów

Raportowanie operacyjne dotyczące specyfikacji projektów: zadań i materiałów, statusu zaopatrzenia i kosztów pracochłonności, materiałów i kooperacji.

Więcej

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie procesem obsługi reklamacji.

Więcej

Raportowanie operacyjne produkcji i logistyki

Raportowanie operacyjne dotyczące specyfikacji zadań produkcyjnych, materiałów, zaopatrzenia i kooperacji w ujęciu projektowym, wydziałowym i magazynów.

Więcej

Controlling i analizy

 • Finanse – Wiekowanie należności, zobowiązań, zapotrzebowanie na środki pieniężne.
 • Magazyny i materiały – Wielkość i wiekowanie zapasów, historia, analizy obrotów materiałowych, zaleganie na projektach (jak dużo wcześniej zamawiane są materiały przed wydaniem), zwolnienia z projektów (o ile za dużo zamówiono, zarezerwowano na projekt.
 • Zaopatrzenie – Najwięksi dostawcy, najbardziej, najmniej wiarygodni dostawcy (opóźnienia, zwroty), rozdrobnienie, średnie opóźnienia, analiza czasów procesu zaopatrzenia (poszczególnych faz).
 • Produkcja – Koszty wg wydziału (w tym koszty pracy), dynamika, czasy przestojów (maszyn, doków).
 • Kooperacja – Koszt kooperacji względem kosztu zatrudnienia w produkcji, stawki wydziałów a stawki kooperacji (wg godzin normatywnych).
 • Pracochłonność: godziny na produkcję, nadgodziny, przekroczenia pracochłonności.
 • Wydajność pracy – Przychód na godzinę pracy, zatrudnionego, wykorzystanie godzin na produkcję.
 • Projekty – Wynik finansowy, przekroczenia budżetów, koszty wg pozycji, wydziału, rodzaju, przekroczenia terminów zadań.
 • Sprzedaż – Skuteczność pracy biur handlowych wg rynków, produktów.
 • Koszty pracy – Średnia stawka (wg wydziału, szczebla, itp.), dynamika.
 • Zasoby ludzkie – Struktura zatrudnienia (wg formy zatrudnienia, wieku, doświadczenia, wykształcenia, zawodu, itp.), rotacja, nieobecności wg przyczyny, dynamika, średni okres zatrudnienia, niestabilne stanowiska (z dużą dynamiką odejść).

Infrastruktura informatyczna

Intranet

Firmowy portal dla pracowników. Funkcjonalności: aktualności, aktualne i archiwalne projekty, struktura organizacyjna, wyszukiwarka kontaktów, mapa firmy, informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, repozytorium dokumentów.

Hurtownia danych

Oferujemy budowę i utrzymanie hurtowni danych przedsiębiorstwa.

Więcej

Raportowanie i analizy

Wdrażamy narzędzia raportowania i analiz pozwalające użytkownikom biznesowym samodzielne analizy.

Więcej

Publikacja i dystrybucja masowa raportów

Narzędzia generowania raportów (np. finansowych, szczegółowych sprawozdań otwartych zleceń, budżetów i kosztów wydziałów) w formatach pdf czy Excel i udostępniania ich masowemu odbiorcy.

Usługi

Referencje

Nasze wybrane referencje z sektora stoczniowego:

Stocznia Marynarki Wojennej