Przemek

Kierownik projektów, projektant BI/DWH


Zajmuje się zarządzaniem projektami oraz projektowaniem, rozwojem i utrzymaniem systemów Business Intelligence, hurtowni danych oraz baz danych.

Specjalizacje: Hurtownie danych, ETL, raportowanie, SAP BusinessObjects, Microsoft BI, Oracle BI, bazy danych Oracle i SQL Server

Zainteresowania

Zawodowo: Zagadnienia związane z rozwiązaniami business intelligence i analizą danych

Prywatnie: Koszykówka

Absolwent kierunku Informatyka na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej