Outsourcing projektów BI

Oferujemy outsourcing projektów informatycznych w pełnym zakresie prac od analizy wymagań biznesowych po wdrożenie i utrzymanie rozwiązania bądź też części projektu w zależności od potrzeb klienta.

Outsourcing projektów BI, HD, EPM

Jedną z naszych kluczowych kompetencji jest wdrażanie rozwiązań raportowych, business intelligence, EPM (zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa) oraz hurtowni danych. Firmom informatycznym i doradczym realizującym projekty dla swoich klientów oferujemy poszerzenie własnych kompetencji i zespołów w obszarze raportowania lub realizację całych projektów od fazy analizy po utrzymanie rozwiązania.

Outsourcing rozwoju oprogramowania

Oferujemy realizację i podwykonawstwo projektów produkcji dedykowanego oprogramowania biznesowego.

Dowiedz się więcej o naszych usługach rozwoju oprogramowania

Zakres prac

Oferujemy wsparcie w następujących zadaniach:

  • Analiza wymagań
  • Projektowanie
  • Implementacja systemu
  • Instalacja, konfiguracja systemu
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej i użytkowej
  • Serwis systemu i wsparcie techniczne
  • Zarządzanie projektem

Miejsce prac

Off site – Prace realizowane są głównie w naszej siedzibie. Podstawowymi narzędziami pracy w tym modelu są zdalny dostęp do sieci firmowej, telefon, skype, e-mail oraz komunikatory internetowe.

On site – Prace realizowane są w siedzibie zamawiającego bądź jego klienta czy partnera.

Modele rozliczeń

Oferujemy możliwość rozliczania prac w jednej z poniższych modeli:

Fixed price – Przed rozpoczęciem prac ustalany jest dokładny przedmiot i zakres prac lub produktu oraz konkretna cena ich realizacji. Model ten wymaga uprzedniego zdefiniowania produktu i zakresu prac.

Time & material – Rozliczane są poświęcone na projekt godziny pracy specjalistów według określonych stawek. Model jest przydatny przy pracach z nieokreślonym z góry efektem bądź zakresem, pracach doraźnych, badawczych.

Modele mieszane – Dobrą praktyką jest przyjęcie modeli mieszanych. Część prac, np. analiza wymagań i specyfikacja systemu, może być realizowana na zasadzie time & material, a reszta, np. implementacja i wdrożenie, w modelu fixed price.

 

Referencje