Kompetencje biznesowe

Nasze kometencje biznesowe w ramach rozwiązań informatycznych:

Ogólny biznes

 • Księgowość i finanse
 • Controlling
 • Kadry i płace
 • Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa
 • CRM
 • Wyceny handlowe
 • Rejestracja czasu pracy

Przemysł

 • Specyfikacja produktu
 • Planowanie produkcji

Finanse

 • Portfolia inwestycyjne
 • Raportowanie zwrotów i ryzyka

Energetyka

 • Billing
 • Bilansowanie

Telekomunikacja

 • Ewidencja zasobów sieci i usług

IT

 • Zarządzanie projektami