Kompetencje aplikacyjne

Nasze kompetencje w ramach aplikacji biznesowych:

Obszary biznesowe

  • Finanse
  • Gospodarka magazynowa
  • Zaopatrzenie
  • Zasoby ludzkie
  • Płace
  • Projekty

Aplikacje

  • Oracle e-Business Suite (finanse, logistyka, projekty)
  • IFS Applications (finanse, logistyka, zasoby ludzkie)
  • TETA (finanse, zasoby ludzkie, płace)