Kokpity menedżerskie

Po zaspokojeniu potrzeb raportowych i analitycznych przychodzi czas na kolejny krok w rozwoju zarządzania informacją: zdefiniowanie wskaźników wydajności kluczowych procesów biznesowych (KPI) przedstawiającyh w sposób skonsolidowany w kokpitach menedżerskich wydajność firmy w kluczowych obszarach. Daje to wyższemu kierownictwu możliwość szybszego i łatwiejszego wglądu w bieżącą sytuację firmy.

Przykładowymi wskaźnikami wydajności mogą być tak podstawowe wskaźniki jak: wielkość sprzedaży, zyski, zapasy, ale też bardziej ukrytych jak ilość nowych i odchodzących klientów, płynność kadrowa, średnie opóźnienia realizacji zamówień czy odsetek reklamacji.

Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe usługi wdrożenia i utrzymania kokpitów menedżerskich w szczególności:

  • Analizę wymagań i identyfikację wskaźników wydajności (KPI)
  • Projekt i definicję wskaźników (KPI)
  • Projekt i budowę kokpitów menedżerskich
  • Projekt i budowę hurtowni danych/data martów lub rozbudowę istniejących
  • Analizę i ekstrakcję niezbędnychh danych z systemów źródłowych
  • Projekt i budowę mechanizmów zasilania hurtowani danych, data martów (ETL)
  • Instalację i konfigurację narzędzi i środowiska
  • Szkolenie i wsparcie użytkowników
  • Utrzymanie systemu

Korzyści

  • Syntetyczna informacja dla kierownictwa wyższego szczebla o wydajności kluczowych procesów biznesowych