Integracja aplikacji i systemów

W ramach integracji systemów informatycznych oferujemy:

  • Integracja aplikacji w architekturze SOA
  • Implementacja usług sieciowych (Web Services)
  • Integracja baz danych
  • Corporate banking
  • Budowa mechanizmów ekstrakcji, transformacji i zasilania danych do hurtowni danych i innych baz danych (ETL)