Controlling i analizy projektów

Oferujemy rozwiązania umożliwiające analizy i controlling projektów oraz organizacji zarządzanej projektowo.

Koszty i przychody projektów

 • Analiza kosztów projektu wg rodzaju
 • Analiza kosztów projektu wg pozycji

Portfel projektów

 • Realizowane projekty i koszty w okresie wg rodzaju (praca, materiały, usługi obce)
 • Wyniki (zysk) projektów w okresie

Rentowność

 • Przychody, koszty, rentowność zleceń
 • Stawka rzeczywista godziny pracy

Terminy i budżety

 • Średnie przekroczenie terminu wg projektu, kierownika projektów, segmentu, klienta
 • Przekroczenie budżetu ogółem, pracochłonności, materiałów wg projektu, kierownika projektów, wydziału, segmentu, klienta

Korzyści

 • Wgląd w wyniki portfela zleceń
 • Możliwość analizy wyników kierowników projektów
 • Podejmowanie lepszych decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o kosztach i zyskach projektów
 • Oszczędność czasu pracy analityków