Controlling i analizy produkcji i logistyki

Oferujemy rozwiązania umożliwiające analizy i controlling firm produkcyjnych na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Produkcja

Analizy kosztów produkcji

 • Koszty wydziałów ogółem, wg rodzajów – Które wydziały kosztują najwięcej? Gdzie powstają koszty? Jakie są trendy?
 • Koszty wynagrodzeń ogółem, średni koszt etatu, koszty na godzinę efektywną
 • Koszty materiałów wg wydziałów – Gdzie w organizacji zużywanych jest najwięcej materiałów?

Analiza wykorzystania zasobów produkcji

 • Wykorzystanie maszyn wg typów (czas pracy/czas nominalny) – Które maszyny nie wykorzystują swoich mocy przerobowych?
 • Wykorzystanie produkcyjne czasu pracy wydziałów (ilość godzin na zlecenia produkcyjne/ilość godzin dostępnych) – Które wydziały nie wykorzystują swoich mocy przerobowych?
 • Podział czasu pracy wydziałów produkcyjnych na produkcję poszczególnych linii produktów
 • Nadgodziny wg wydziałów – W których wydziałach brakuje siły roboczej?

Analiza wydajności produkcji

 • Średnie wykorzystanie/przekroczenie budżetów roboczogodzin i materiałów zadań wg wydziałów – Które wydziały realizują zadania w budżecie, a które nie?
 • Rodzaje zadań z największymi opóźnieniami, przekroczeniami budżetu – Które prace sprawiają nam problemy? Na czym powinniśmy się skupić?
 • Średni czas trwania poszczególnych kroków produkcji – Jaka jest wydajność procesów produkcyjnych, gdzie są wąskie gardła?

Analiza jakości produkcji

 • Odsetek reklamacji w okresie – Jaka jest jakość produkcji?
 • Koszt obsługi reklamacji ogółem, w stosunku do sprzedaży – Ile kosztuje obsługa gwarancyjna?

Zaopatrzenie

Analizy dostawców, kooperantów

 • Najwięksi dostawcy, trendy – Na których dostawcach trzeba się skupić?
 • Najbardziej, najmniej wiarygodni dostawcy, ocena wiarygodności – Którzy dostawcy przekraczają terminy? Którzy generują najwięcej zwrotów?

Analizy wydajności zaopatrzenia

 • Rozdrobnienie, średnia wartość zamówienia wg branż
 • Średnie opóźnienia w dostawach zapotrzebowań wg branż – Na ile terminowo zaopatrzenie realizuje zapotrzebowania? Jaki jest trend?
 • Średni czas trwania poszczególnych kroków zaopatrzenia (zatwierdzenia, zamówienia, przyjęcia na magazyny itp.) – Jaka jest wydajność procesu zaopatrzenia, gdzie są wąskie gardła?
 • Odsetek zwrotów

Kooperacja

 • Koszt kooperacji względem kosztu zatrudnienia w produkcji – Jak dużą część prac zlecamy podwykonawcom?
 • Udział kooperacji ilościowo, wartościowo (procent prac oddanych w kooperację do prac ogółem)

Magazyny

Analizy zalegania na magazynach

 • Wartość zapasów na magazynach w rozbiciu na branżę
 • Historia zapasów magazynowych (w PLN)
 • Wiek zalegania materiałów na magazynach, dynamika – Jaka część stanów magazynowych jest bieżąca a jaka zalega powyżej 6, 12, 24 i 36 miesięcy?

Korzyści

 • Możliwość usprawnienia procesów produkcyjnych i zaopatrzenia przez analizę wąskich gardeł, niewykorzystane zasoby
 • Możliwość lepszej optymalizacji kosztów przez lepsze zrozumienie miejsc ich powstawania
 • Możliwość bieżącego śledzenia jakości i wydajności procesów produkcji i zaopatrzenia
 • Podejmowanie lepszych decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do informacji ekonomicznych
 • Oszczędność czasu pracy analityków