Cash flow

System Cash flow jest wielowymiarową hurtownią danych w obszarze przepływów pieniężnych.

Funkcjonalność

  • Model obliczania przepływów pieniężnych obejmuje swoim zakresem wszelkiego rodzaju wpływy pieniężne oraz wypływy pieniężne, zarówno w ujęciu planu, jak i wykonania (zarejestrowanej realizacji).
  • Dodatkowo model obejmuje również zakresem również stany na rachunkach bankowych, należności, zobowiązania

Cechy

  • Przyjazny interfejs użytkownika oparty o Microsoft Excel
  • Integracja z sytemem finansowo - księgowym
  • Możliwość importu danych z wielu systemów źródłowych (wyciągi bankowe, plany wpływów i wydatków)
  • Zachowywanie powiązania danych zgromadzonych w hurtowni z danymi źródłowymi
  • Analizy i raporty przygotowywane w oparciu o narzędzie Business Objects

Korzyści

  • Integracja danych przechowywanych w wielu systemach źródłowych w spójny, wielowymiarowy model przepływów pieniężnych
  • Możliwość łatwego tworzenia zestawień i analiz przy pomocy narzędzi Business Objects oraz Microsoft Excel