Business Intelligence

Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań business intelligence i hurtowni danych. Oferujemy kompleksowe usługi budowy rozwiązań raportowo-analitycznych oraz hurtowni danych od analizy wymagań po utrzymanie.

Raportowanie i analizy

Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów raportowych i analitycznych na poniższych platformach:

 • SAP BusinessObjects/Crystal Reports
 • Microsoft Business Intelligence
 • Oracle Business Intelligence

Więcej

Raportowanie z aplikacji

Posiadamy w naszej ofercie gotowe rozwiązania raportowe dla aplikacji:

Raportowanie, analizy i aplikacje biznesowe

Posiadamy gotowe rozwiązania business intelligence:

Hurtownie danych

Oferujemy kompleksowe usługi budowy i utrzymania hurtowni danych oraz dziedzinowych data martów. W ofercie posiadany predefiniowaną hurtownię danych dla przedsiębiorstw obejmującą podstawowe dane obszarów finansów, logistyki i zasobów ludzkich.

Więcej

Zarządzanie wydajnością organizacji: kokpity menedżerskie i wskaźniki wydajności (KPI)

Nastepnym krokiem rozwoju po wdrożeniu hurtowni danych, kluczowych raportów i narzędzi analiz biznesowych może być wybudowanie kokpitów przedstawiających menedżerom wyższego szczebla skondensowane i czytelne dane przedstawiające wskaźniki dotyczące kluczowych procesów biznesowych organizacji.

Więcej

Nasze usługi

Oferujemy komplekoswe usługi wdrożenia i utrzymania rozwiązań klasy Business Intelligence, w szczególności:

 • Analizę wymagań i potrzeb raportowych i analitycznych
 • Doradztwo przy wyborze narzędzi
 • Projekt i budowę hurtowni danych oraz dziedzinowych data martów
 • Analizę i ekstrakcję danych z systemów źródłowych
 • Projekt i budowę mechanizmów zasilania hurtowani danych / data martów (ETL)
 • Projekt i budowę warstw semantycznych dla zapytań i analiz ad-hoc
 • Projekt i budowę raportów
 • Projekt i budowę wskaźników wydajności (KPI) oraz kokpitów menedżerskich
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi i środowiska
 • Szkolenie i wsparcie użytkowników
 • Utrzymanie systemu